Att häxprocesserna efter ett uppehåll på 300 år på nytt tagit fart är välgörande. Om man betänker vilka öden dåtidens kvinnor rönte inser man snart att jakten på de manliga häxorna bör intensifieras. Verklig jämställdhet är inte att tala om förrän lika många oskyldiga av nutidens män offrats. Att några fler män drabbades vore inte orimligt. Skulder bör betalas med ränta. Historiska oförrätter ska inte ha någon preskriptionstid.

Häxprocesserna i Mora. Tyskt kopparstick från 1670