Nu när det närmar sig fruntimmersvecka 
bör männen i jämställdhetens namn 
träda tillbaka och börja att häcka. 
Spädbarn trivs bäst i en hårig famn.

Symbolisk framgång ger eko i reklamen, 
mannen i grossess visas gladeligen fram
i sällskap av de raserade och samen –
snart är kraken redo för teveprogram. 

https://www.theguardian.com/technology/2021/jul/16/pregnant-man-and-multiracial-handshake-emojis-approved-for-launch

Bild: Emojipedia