Flata tallrikar erkänns, bögglas trängas namnlösa på bottenvåningen.