Med given plats i laget,
så säkert var hans grepp.
En målvakt släpper taget
från aktern på vårt skepp.
Den hjälte som har räddat
nationen undan däng.
Jag hoppas någon bäddat
herr Hellströms himmelsäng.

En sällsynt hand med bollen,
och vilken hygglig karl!
Nu återstår blott fållen,
sen är kostymen klar.
Vi sörjer med de tyska
en internationell.
De bidrar med en hyska
i denna dystra kväll

likt ombud för naturen
som skänker sin tribut
till den som vaktat buren,
vid fotbollssagans slut.
När tiden nu är inne
och Ronnie går i mål
bevaras han i minne
av många som idol.

Foto: Imago