Forskaren som aktivist
sitter på sin gröna kvist
“Färsk oliv, ja gärna!”
Kvar blir bärets kärna.

Ser i frö’t ett vapen
lämpligt att bestycka
hela vetenskapen
med en tankekrycka.

Forskaren och aktivisten
fordomdags disjunkta.
Motståndsman kan lugnt ta 
lätt på kunskapsbristen.

Fängelsebesök merit
på mitt alma mater.
Vad med akademisk flit,
bland professorskandidater?

Ersätter vi landvinningar
utan prut med nysanningar?
Men om fred förbyts i krig,
varthän bär då denna stig?

Passar bäst hybriden 
för den nya tiden?
Skrattar bäst som skrattar sist,
forskaraktivist.