Forskaren, en aktivist 
med de ädlaste motiv 
sitter på sin gröna kvist 
och tuggar på en oliv. 

Han har ett hemligt vapen, 
väntar på att bestycka
hela vetenskapen
med en tankekrycka.

Forskaren och aktivisten, 
fordomdags disjunkta. 
Motståndsman kan lugnt ta 
lätt på kunskapsbristen.

Kåkbesök är nu en merit 
för våra licentiater. 
Fängelsevistelse ger respit 
åt professorskandidater. 

Här är den nya tiden, 
lika ur led som en vrist. 
Så bra då med hybriden 
forskaraktivist.