Könande är ett brott. DN får se över rubriksättningsrutinerna.