Förgäves skall jag böja, skall jag rista 
det gamla obevekligt hårda patriarkatet 
– det vill ej tänja sig, det vill ej brista, 
ty i mig själv är smitt och nitat patriarkatet, 
och först när själv jag krossas, krossas patriarkatet.