Konflikt mellan kriminella tvingar polisen att sätta upp kameror i Gislaved.

När Gislaveds drönare blivit för lata
får drönare sväva längs latmaskens gata.
De brukade tillverka däck,
men nu har konflikten i området Trasten
intensifierats. Polisen tog fast en
som stoppat en annan i säck.

Den gaddlösa drönaren kan inte sticka.
Han lämnar sin plats för en avgudad flicka
vid flyende sommarens bår.
Vem åsamkar stickskador? Kameran lär skänka
bevisen mot höglandets gaddade änka.
Må flygplanet säkra ett spår!