En slaktargesäll ifrån Järva
med hopp om att kunna förvärva
ett körkort för styckning
blev drabbad av ryckning
i armen och utredd som härva.