https://www.dn.se/debatt/det-ar-for-latt-for-kriminella-att-komma-undan-i-dag/