Sedan en vecka tillbaka pågår i Lund i det fördolda en audition till Ibsens ”Brand”. Trots att premiärdatumet ännu inte är bestämt har intresset varit stort. Juryn låter meddela att många av de sökande visat prov på den idealism som i synnerhet huvudrollen kräver.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ny-bilbrand-i-lund