Melodi: Blott en dag

Blott en stat, ett dödsmärkt folk i sänder –
sköt det snyggt, så slipper de förstå.
Vi ska ta ifrån dem deras länder.
Mod i barmen, raska vargar grå!
Patriarker, iklä varje snärta
tält och huckle. Skyl vart skönt behag.
Svenskar verkar vara riskaverta.
Blasfemi förbjuds i lag.

I den svenska kyrkan får man svära,
varje trolös avart finner nåd
hos prelaten. Vem ska lyckas bära 
bud om hot från väpnat massuppbåd?
Den trojanska hästens dolda skara
har en särskild håg för anfallskrig.
Gud är större! Herre, uppenbara
hur vi följer din intrig.

Brända böcker luktar långt och illa.
Det är rimligt, allt vad vi begär.
Storvisiren önskar sig en frilla
liksom männen i vår jättehär.
Kom ihåg ert nederlag i Bender:
svek och plundring, hus som stacks i brand.
Underkasta er så blir vi fränder.
Låt oss vandra hand i hand!