Ett exempel på stilfiguren skulle kunna vara att bokhyllan Billy i fiktionen uppträder i gestalt av en hillbilly.