Polisen Daniel Löwenhammar har tjugo års erfarenhet av arbete på gator och torg. Vad händer inom polisen efter påskkravallerna? Hur ser framtiden ut för myndigheten, yttrandefriheten och de svenska medborgarnas trygghet?