Professor emeritus vid fredsforskningsinstitutet i Oslo Ola Tunander har skrivit tolv böcker om säkerhetspolitik, geopolitik, marina strategier och ubåtsoperationer. Lagom till fyrtioårsdagen av den ryska ubåten U-137:s grundstötning i Karlskrona kommer boken “Navigationsexperten – hur Sverige lät sig bedras av U-137” ut. Tunanders teorier om vad som egentligen hände skiljer sig från de gängse.