Den samtida allemansrätten 
är till för dem som klagar. 
Först gråter de en skvätt, sen 
stiftar de nya lagar. 

Vad sägs om att du fogar dig 
och visar lite takt?
Rör intresset skogar, säg? 
Åhå, det handlar om makt.

Saknas indianer i kanoten 
och dessutom andlig statur – 
skönt att hänvisa till hoten 
från en ondskefull natur! 

Pratet om vithetsnormen
är tröttsamt, herr kverulant! 
Betänk – den perfekta stormen 
kräver en högre pant!

Var rädd om samtalsklimatet. 
Nu är det jag som förmanar. 
Vargen och det nya diktatet 
kan komma förr än du anar.

https://sverigesradio.se/artikel/influensern-vahid-om-vithetsnormen-i-skogen-manga-oroliga-for-kommentarer

Foto: SCA