Elsa Widding tog civilingenjörsexamen från Chalmers 1996. Därefter har hon haft ledande befattningar i ett flertal energibolag. Hösten 2022 valdes hon in i riksdagen där hon sedan den 1 maj 2023 verkar i egenskap av politisk vilde. Boken ”Sunt förnuft om Energi & Klimat” är hennes bidrag till den upphettade klimatdebatten.