https://ledarsidorna.se/2017/07/normkritik-ar-det-skolans-karnverksamhet/