När höet dör måste djuren nödslaktas. Är skälen till detta i första hand?:

1)  miljömässiga
X)  arvsyndsrelaterade
2)  satslogiska