Modigt av Manne att ta virtuell ställning mot Conny. Gycklarens uråldriga uppgift må ha bestått i att få människor att skratta. Angelägnare bör vara att avvänna dem, få dem att skämmas och gråta. Ridi Manne! Addio Conny!