I fäders spår – för framtids segrar. Usch!
Vi måste få ett slut på könsförtrycket.
Låt Vasaloppet ta en annan kurs.
En mysig, mansfri väg är ej för mycket.

Men hon som dyker upp med röda kinder
på lätta ben och räcker fram en krans
är inget annat än ett framstegshinder
och ersätts på momangen av en trans.

Jag bryter staven över Moras snö,
i svarta jorden tömmer han sitt bly.
För mig står klart, det vita nödgas dö.
Den mörka hordens plats är Berga by.

Snart slipper vi det onda, ack så lätt
problemet löser sig i en sonett.