Om satsningen fått namnet ”Hälsa från mig” hade kanske fler känt sig tilltalade av Göran Hägglund, identifierat sig som verklighetens folk, och mått bättre.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/goran-hagglund-om-haveriet-med-halsokontot-manga-tappade-ar/