https://www.gp.se/ledare/det-är-inte-gud-som-stiftar-lagar-1.30989942