https://www.expressen.se/nyheter/ljog-om-sin-alder-fick-lagre-straff-for-knivattacken/?social=fb&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=link&utm_source=facebook