Låt er inspireras av den oförliknelige Fredrik Sixten.

https://wessmans.com/Article/9789187267215—-valv-bakom-valv-oändligt-–-om-tonsättaren-fredrik-sixten-bok