Svenskarna har aldrig förstått sitt eget bästa. Att de nu är i minoritet bland förstagångsväljarna är bra.