https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/bo-pellnas-tack-boris-johnson-ditt-forsvar-starker-oss-c226a2c0