Svenne Kålrot har 
rötterna i norden.
Därför står han kvar
med fötterna i jorden

trots allt hemskt som händer
bland grönsaker och bär.
Tar en dag i sänder
i landet som snart inte är.