https://www.dn.se/debatt/infor-ny-vagskatt-baserad-pa-korstracka-och-var-bilen-kor/