Forskarlen av idag
är en forskarkvinna.
Bevisen är hennes jag
och kroppens bruna hinna.

Hon tror att ord kan döda,
denna professor in spe.
När ska vi sluta göda
klåpare? Herre min je!

Om nu bilder kränker
folk som anses sköra,
vad blir följden? Vad tänker
ni kloka att vi bör göra?

Vi tar ifrån fru Habel
hennes arma studenter.
Av tankar kan smidas en sabel
hos både djäknar och jänter.

Den rasifierade kroppen
håller samhället gisslan.
Sluta lyssna på stroppen.
Ömmar det, pilla bort kvisslan!

Misstanken man länge haft
bekräftas, envar kan bli lektor.
Migrationens kraft
är en vilsen vektor.

Södertörnrosens sång
skänker aldrig nån lisa.
Taggar blott, i fång,
ger denna klagovisa.

https://www.sh.se/english/sodertorn-university/contact/researchers/ylva-habel