Holland och Sverige. I det förstnämnda landet terrorsäkrar man järnvägsstationerna, i det senare anlägger man genusperspektiv på desamma.

https://nltimes.nl/2019/06/11/dutch-govt-pushes-eu35-million-anti-terrorism-measures-train-stations-report

https://www.avhandlingar.se/avhandling/7a0a7595c0/