Värre än Gullivers resor
måste för Jonathan Swift
vara att uppleva nesor
oskadliggjord i en grift.

”Ryssland ska bort ur systemet,
hindras att ligga i hamn.
Ja, jag förstår, men problemet
är att det görs i mitt namn.

Kanske en smula drakonisk
tycks mig propån, för en gutt
kan det va’ bra med ironisk
spegling av världen. En putt

mötande jätten gör tanken
fri, även känslan blir vig.
Svårt är att uthärda stanken,
särskilt för barn, av ett krig.

Stäng inte ner biblioteken – 
åtgärden vore ett hån.
Allvaret uppvägs av leken.
Låt mig få vara ett lån!”

https://www.hbl.fi/artikel/sju-ryska-banker-hotas-av-swift-sanktioner/