Redan 1973 utfärdade Ulf Peder Olrog denna varning.

https://www.dn.se/sthlm/en-dod-efter-brand-i-sundbyberg/