Vid kokningen arbetar hon under devisen ”Lika för alla”, eller ”lika som bär” om man så vill. Det ger bärrester utan protester. Maja tycker även om MED men då de inte får gå med i Pridetåget och hon gillar karnevalsyra faller valet på Moderaterna.