”Hur ska Sverige regeras?” på Timbro. Anna Dahlberg föreslår en (S)+(M)-regering. Men vem ska utgöra den aktiva, dominanta parten? Båda tycks ju föredra passiviteten och underkastelsen. En outhärdlig smärta sprider sig i samhällskroppen.