Valmyndighetens diagram förklarar de senaste årens oroligheter i Rosengård. Det rör sig om stridigheter mellan olika fraktioner inom det socialdemokratiska partiet.