Människor av många sorter:
bruna, runda, röda, petita,
representanter för de flesta kohorter
ryms i reklamen, på det kan man lita.

Användbar är också hennen,
särskilt hen som känner harm.
Alla utom svennen
äger tydlig charm.

Den som idkar bildsättning
i en respekterad tidning
vet dock att stundom krävs det rättning.
Då gäller att se till att det sker en glidning.

Då måste den verklighet som råder
förvrängas och bilden därmed justeras.
Det har att göra med sociala koder
att den svenske mannen bortretuscheras.

Vi går visst mot ljusare tider,
om än mörkret ter sig kompakt.
Det tycks mig som om själva tiden lider
av att se oss så fullständigt ur takt.

https://www.sociology.su.se/om-oss/nyheter/män-med-hög-inkomst-och-bättre-hälsa-får-fler-barn-1.546730

Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos