Människor av många sorter:
bruna, runda, röda, petita,
representanter för de flesta kohorter
ryms i reklamen, på det kan man lita.

Användbar är också hennen,
särskilt hen som känner harm.
Alla utom svennen
äger tydlig charm.

När bildsättning ska idkas
i en ansedd tidning
måste tidsandan blidkas.
Prio ett är att skapa en glidning. 

Verkligheten som råder
förvrängs och bilden justeras. 
Sociala koder
bjuder att det svenska retuscheras. 

Vi går visst mot ljusare tider,
om än mörkret ter sig kompakt. 
Månntro att själva tiden lider
av att se oss så fullständigt ur takt. 

https://www.sociology.su.se/om-oss/nyheter/män-med-hög-inkomst-och-bättre-hälsa-får-fler-barn-1.546730

Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos