Jag ser för min inre syn hur fotografen innan han hinner in genom svängdörren i DN-skrapan av Peter Wolodarski berövas sin kamera. Chefredaktören sätter sig så ner för att titta igenom de 478 bilder som under dagen tagits i Riksdagen. Bildvalet tar tre timmar.