I programmet varvas Julia Caesars egen berättelse om Sverige med citat ur Stefan Zweigs bok ”Världen av igår” från 1942. Jag gör rösten till den österrikiske författaren.