Så länge Stefan Löfvén pratar med stöd i manus går det bra. När journalisternas nyfikenhet i samband med den efterföljande frågestunden tilltar och statsministern tvingas svara ex tempore övergår hans jovialitet i aggressivitet. Pressen blir kanske för hög?