Det mest genusmedvetna partiet har störst behov av genusstudier.