I Sverige ökar antalet skjutningar samtidigt som allt färre får sig ett skjut.