Låt mig börja med en spoiler.
Gustafsdotter är en broiler.
Viktigast må sägas först.
Går det då att med trokéer
skildra statens onda féer,
maktens hunger, penningtörst?

Till ministern för kulturen –
gage som strider mot naturen.
Kostnaden per taburett
hundrafyrtiotusen kalla!
När hörs kravet, avgå alla?
Inte endast fru Jeanette

ger oss svar som saknar värde.
Dags att ringa fara färde
innan skeppet skjuts i sank!
Det är tydligt, Stabat mater
passar bra för statsrådslater,
sossepolitrukers vank.

Mycket tal om rättigheter,
färre hennes vettigheter.
Myteri kan ha sin plats.
Vattennymf i dina böner
inneslut ministerlöner.
Därtill önskas god seglats!

https://www.svd.se/oscarson-till-ministern-varfor-duckar-du

Foto: Staffan Löwstedt