https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qLVGzo/antalet-antagna-till-hogskolan-fortsatter-oka