Över Malmö
faller kall snö.
Branden ej att släcka.
Hoppet blott att stäcka.