Den opassande beröringen övergår ofta i oavsiktlig tafsning som i sin tur leder vidare till oaktsam våldtäkt. Det finns ingen väsensskillnad mellan de tre brotten. Påföljden bör i samtliga fall vara fängelse i upp till fyra år.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/minister-anklagad-for-opassande-beroring