När frekvensen blir tre i timmen
är det svårt att hinna med.
Polisen — men också rimmen —
tenderar att hamna på sned.

Den som säger om världen och språket,
att aldrig mötas de två;
se det positiva i bråket,
att ett närmande sker. Vackert så!