Kulturkoftakillen på DN
var blind men begynte att se sen.
Han vill att vi läser 
om klotet som fräser,
med glöd, ur klimatkatekesen.

https://www.dn.se/kultur/bjorn-wiman-regeringens-nya-politik-ser-ut-som-ett-skamt/