Om Isabella Lövins man nattetid trafikerar förorten i sitt stadsjeepsliknande fordon torde viss risk för stenskott föreligga. Heter maken Sten är det etter värre. Skulle det annars så miljömedvetna statsrådet Lövin medfölja i bilen under en sådan färd är det möjligt att hon tillfälligt skräms mindre av klimathotet.