Såvida du saknar asylskäl 
men har modet att döda – 
i så fall vill vi dig väl,
då låter vi pengarna flöda.

Om du å andra sidan tolkar 
och deltar i landets försvar – 
vår glädjebägare smolkar 
din närvaro. Flyg och far!

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/afghanska-tolken-mitt-liv-ar-i-fara

Foto: Pontus Lundahl/TT